Parafia św. Erazma BM w Barwałdzie Dolnym


Architektura Parafii św. Erazma:


Z poprzedniego kościoła Wniebowzięcia NMP pozostała kwadratowa wieża kościelna (z XVI w) kilkakrotnie przebudowywana, usytuowana nietypowo przy prezbiterium - wysokość 19,2m.
Drewniana konstrukcja zrębowa kościoła ma wymiary: długość 32m, szerokość 8m. Prostokątna nawa o wymiarach 12mx8m z dwiema bocznymi kruchtami i kruchtą zachodnią pochodzi z lat 1930-1933. Wnętrze nakryte stropami z fasetą (ukośnie ściętą krawędzią naroży) ozdobione profilowanym gzymsem.

W ołtarzu głównym barokowe tabernakulum, a nad nim obraz św. Erazma namalowany w 1877 r. przez brata Dydaka Bataryma z klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. W lewym ołtarzu bocznym obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (na desce) z XVI w, w sukienkach barokowych z XVIII w.
Po 1682 r. obraz znajdował się w głównym ołtarzu w dawnym kościele. Godna uwagi na obrazie jest "gruszka" w lewej ręce Matki Bożej. Szczegół mało spotykany w ikonografii Maryjnej. Znany jest cudowny obraz Matki Bożej "Z Gruszką" znajdujący się w Bazylice w Parczewie koronowany w 2001 r. koronami papieskimi. Częściej natomiast można spotkać obrazy Matki Bożej z jabłkiem - symbolem odkupienia. W ołtarzu za obrazem Matki Bożej znajdują się również dwa zasuwane obrazy: starszy św. Mikołaja i nowszy św. Józefa namalowany w 1901 r. przez Antoniego Gramatykę z Kalwarii Zebrzydowskiej.
W prawym ołtarzu znajduje się obraz św. Trójcy z 1784 r. Michała Szaryszewskiego oraz obraz zasuwany Serca Jezusowego z 1887 r. pędzla Józefa Żarnowskiego z Zembrzyc.
Pod łukiem tęczowym oddzielającym nawę od prezbiterium znajduje się późnogotycki krucyfiks z 1 poł. XVI w.
Organy rokokowe z 1794 r. wykonane zostały przez organomistrza z Zatora. Chrzcielnica kamienna barokowa została prawdopodobnie przeniesiona z pierwszego kościoła pw. Św. Andrzeja.
Na suficie prezbiterium obraz Zwiastowania NMP, a na suficie nawy obraz Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor. W polichromii ścian herby szlacheckiej (Starowieyskich, Nielepców). W skarbcu znajduje się monstrancja rokokowa, kielich i pacyfikał klasycystyczny oraz ornat haftowany z XVIII w.

Kościół jest cennym zabytkiem drewnianego budownictwa sakralnego znajdujący się na szlaku architektury drewnianej w województwie małopolskim.