Parafia św. Erazma BM w Barwałdzie Dolnym


Ogłoszenia Duszpasterskie:


19.03.2017 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 17.00   i 18.00   razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 15.00  rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas gorzkich żali. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.
Składka na Gorzkich Żalach przeznaczona jest na kwiaty i dekorację do Ciemnicy i Grobu Pana Jezusa.

Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi  o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu.

Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.

 W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa.   Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

 Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy. Przyjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego a zagrożonego zabiciem odbędzie się na Mszy św. o godz. 7.00 podczas Nowenny do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy. Formularze można zabrać z ołtarza Matki Bożej. 

Na  nowy tydzień proponuję ciekawą lekturę czasopism katolickich – do nabycia w salce.

Serdecznie dziękuję za sprzątanie Kościoła i ukwiecenie ołtarzy  rodzinie  Filek    z  Barwałdu  Dolnego nr. 72.  Bóg zapłać.

Dziękuje za pracę na rzecz Parafii: Helenie Buckiej, Krzysztofowi Korczyk, Janowi Kulawiak, Krzysztofowi  Filek, Stanisławowi Szpak, Robertowi Filek.   Bóg zapłać.        

W salce  Zespół charytatywny po Mszy św.  rozprowadza  baranki wielkanocne z Caritas naszej Archidiecezji. Koszt baranka to 7 zł. + ofiara jaką możemy złożyć na pomoc Caritas dla dzieci z ubogich rodzin, aby godnie mogły przeżyć święta Wielkiej nocy. Bóg zapłać za każdy gest życzliwości. Pamiętajmy  że jest to pewna forma naszej jałmużny wielkopostnej. 

Po Mszy  z racji III Niedzieli miesiąca w salce zbierane są dalsze  dobrowolne ofiary przez Duszpasterską  Radę Parafialną  na przeprowadzanie potrzebnych inwestycji w naszej parafii za wszelkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

W piątek o godz. 18.00 drogę krzyżową poprowadzą uczniowie klasy II Gimnazjum, a po nabożeństwie będą mieli spotkanie przygotowujące do przyjęcia bierzmowania.

W przyszłą niedziele po Nabożeństwie Gorzkich Żali i Mszy św.  zapraszam o godz. 16.30  na spotkanie Duszpasterską Radę Parafialną.

Proboszcz Parafii św. Erazma w Barwałdzie Dolnym
ks. Wiesław Widuch